Το Γραφείο

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του δικηγορικού γραφείου «Αθανασίου – Γεραπετρίτη κα συνεργατών».

Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα, η δικηγορική μας εταιρεία λειτουργεί ως φορέας παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται στην αμεσότητα της επικοινωνίας, την ad hoc τεκμηριωμένη θεμελίωση, την υψηλή αποδοτικότητα στην υποστήριξη των υποθέσεων που εμπίπτουν στους τομείς της ενασχόλησής μας και την προσήλωση στις επιταγές της δεοντολογίας.

Λόγω της διεπιστημονικής του σύνθεσης, το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ κύκλο αντικειμένων του δημοσίου, εμπορικού και ενωσιακού δικαίου. Δεδομένου ότι τα νομικά ζητήματα που αναφύονται στις περισσότερες υποθέσεις απαιτούν εμβάθυνση σε περισσότερα τους ενός γνωστικά αντικείμενα, η διεπιστημονικότητα αυτή εξασφαλίζει σφαιρική και αποτελεσματική νομική κάλυψη τόσο στο επίπεδο της συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης όσο και σε επίπεδο δικαστικών υποθέσεων. Τούτο επιβεβαιώνεται από τις υποθέσεις που έχουμε χειριστεί σε ζητήματα αιχμής, όπως η ενέργεια, η απελευθέρωση των παιγνίων και στοιχημάτων, υποθέσεις ανταγωνισμού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, θεσμικά ζητήματα ναυτιλίας κ.α.. Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται μεγάλες επιχειρήσεις, εταιρικοί όμιλοι, ενώσεις επιχειρήσεων, δημόσιοι φορείς, ανεξάρτητες αρχές και θεσμικά όργανα. Αν και σταθερή επιδίωξή μας είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών, το γραφείο μας παρίσταται στα ελληνικά δικαστήρια, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει επίσης σημαντική παρουσία στη διεξαγωγή εθνικών και διεθνών διαιτησιών.

Με την μακρά μας εμπειρία και συνέπεια στον επαγγελματικό χώρο της δικηγορίας, αλλά και το επιστημονικό υπόβαθρο των συνεργατών του γραφείου μας, με σπουδές στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, παρέχουμε εγγυήσεις επαγγελματισμού και άρτιας διαχείρισης των νομικών ζητημάτων.

Top

Για Νομική υποστήριξη. Επικοινωνήστε μαζί μας ++30-2103636011